Bán biệt thự Thanh Hà A2.10 - khu đô thị mới Thanh Hà Hà Đông

Được đăng bởi Trần Ngọc Tuyền vào lúc 00:43 với 0 bình luận

Block A2.10 gồm có 02 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 79 diện tích từ 230m2, 360m2, 400m2 tổng giá bán từ 6 tỷ đến 11 tỷ chi tiết như sau:

– Block A2.10-BT1 gồm có 57 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 230m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.2-BT2 gồm có 22 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 240m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.
1. Chi tiết Block A2.10 Biệt Thự 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.10 – BT01 )

Block A2.10 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.2-BT10) gồm có 57 ô diện tích chủ yếu là 230m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 297m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 11 diện tích 230m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 222m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 14 đến ô 21 diện tích 234m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 22 là ô góc diện tích 316m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 23 đến ô 32 diện tích 230m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 33 là ô góc diện tích 214m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 34 là ô góc diện tích 296m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 35 đến ô 45 diện tích 230m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 46 đến ô 56 diện tích 230m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 57 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%


2. Chi tiết Block A2.10 Biệt Thự 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.10 – BT02 )

Block A2.10 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.2-BT10) gồm có 22 ô diện tích chủ yếu là 240m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 412m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 07 diện tích 240m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 08 đến ô 11 diện tích 390m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 12 đến ô 21 diện tích 240m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 22 là ô góc diện tích 226m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Bạn cảm thấy: