DANH MỤC

Bán liền kề Thanh Hà A2.7 (khu đô thị mới Thanh Hà Hà Đông)


Block A2.7 gồm có 10 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 182 diện tích từ 80m2, 90m2 đến 130m2 tổng giá bán từ 2 tỷ đến 4 tỷ chi tiết như sau:

– Block A2.7-LK1 gồm có 15 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m, chiều cao tối đa là 04 tầng, mật độ xây dựng 83%.

– Block A2.7-LK2 gồm có 14 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 80%.

– Block A2.7-LK3 gồm có 17 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m, chiều cao tối đa là 4 tầng, mật độ xây dựng là 83%.

– Block A2.7-LK4 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m, chiều cao tối đa là 4 tầng, mật độ xây dựng là 83%.

– Block A2.7-LK5 gồm có 27 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m, chiều cao tối đa là 4 tầng, mật độ xây dựng là 83%.

– Block A2.7-LK6 gồm có 17 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m, chiều cao tối đa là 4 tầng, mật độ xây dựng là 83%.

– Block A2.7-LK7 gồm có 14 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 80%.

– Block A2.7-LK8 gồm có 15 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m, chiều cao tối đa là 4 tầng, mật độ xây dựng là 83%.

– Block A2.7-LK9 gồm có 22 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 80%.

– Block A2.7-LK10 gồm có 22 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 80%.
1. Chi tiết Block A2.7 Liền Kề 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.7 – LK01 )
A2-7-LK-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5
Block A2.7 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.7-LK01) gồm có 15 ô diện tích chủ yếu là 90m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 02 đến 04 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 05 là ô góc diện tích 81m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 06 đến 10 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 85m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 11 là ô góc diện tích 81m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 12 đến 14 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 15 là ô góc diện tích 90m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
2. Chi tiết Block A2.7 Liền Kề 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.7 – LK02 )
A2-7-LK-02-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5
Block A2.7 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.7-LK02) gồm có 14 ô diện tích chủ yếu là 90m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 113m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 07 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 08 là ô góc diện tích 90m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Các ô liền kề từ 09 đến 13 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 14 là ô góc diện tích 113m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
3. Chi tiết Block A2.7 Liền Kề 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.7 – LK03 )
A2-7-LK-03-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5
Block A2.7 Liền Kề 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.7-LK03) gồm có 17 ô diện tích chủ yếu là 90m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 75m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 80m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 07 là ô góc diện tích 75m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 08 đến 11 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 12 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 13 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 14 đến 17 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
4. Chi tiết Block A2.7 Liền Kề 04 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.7 – LK04 )
A2-7-LK-04-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5
Block A2.7 Liền Kề 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.7-LK04) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 90m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 07 là ô góc diện tích 75m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 08 đến 12 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 80m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 13 là ô góc diện tích 75m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 14 đến 18 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 19 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
5. Chi tiết Block A2.7 Liền Kề 05 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.7 – LK05 )
A2-7-LK-05-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5
Block A2.7 Liền Kề 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.7-LK05) gồm có 27 ô diện tích chủ yếu là 90m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 75m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 80m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 07 là ô góc diện tích 75m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 08 đến 16 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 17 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc diện tích 90m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 18 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 19 đến 27 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
6. Chi tiết Block A2.7 Liền Kề 06 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.7 – LK06 )
A2-7-LK-06-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5
Block A2.7 Liền Kề 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.7-LK06) gồm có 17 ô diện tích chủ yếu là 90m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 90m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 02 đến 05 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 06 là ô góc diện tích 75m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 07 đến 11 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 80m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 12 là ô góc diện tích 75m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 13 đến 16 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 17 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
7. Chi tiết Block A2.7 Liền Kề 07 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.7 – LK07 )
A2-7-LK-07-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5
Block A2.7 Liền Kề 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.7-LK07) gồm có 14 ô diện tích chủ yếu là 90m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 113m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 07 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 08 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Các ô liền kề từ 09 đến 13 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 14 là ô góc diện tích 113m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
8. Chi tiết Block A2.7 Liền Kề 08 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.7 – LK08 )
A2-7-LK-08-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5
Block A2.7 Liền Kề 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.7-LK08) gồm có 15 ô diện tích chủ yếu là 90m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 02 đến 04 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 05 là ô góc diện tích 81m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 06 đến 10 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 85m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 11 là ô góc diện tích 81m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Các ô liền kề từ 12 đến 14 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
Ô liền kề 15 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 83%
9. Chi tiết Block A2.7 Liền Kề 09 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.7 – LK09 )
A2-7-LK-09-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5
Block A2.7 Liền Kề 09 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.7-LK09) gồm có  22 ô diện tích chủ yếu là 90m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Các ô liền kề từ 02 đến 10 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 11 là ô góc diện tích 113m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 12 là ô góc diện tích 113m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Các ô liền kề từ 13 đến 21 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 22 là ô góc diện tích 90m2 giáp với tuyến đường14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
10. Chi tiết Block A2.7 Liền Kề 10 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.7 – LK10 )
A2-7-LK-10-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5
Block A2.7 Liền Kề 10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.7-LK10) gồm có  22 ô diện tích chủ yếu là 90m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 113m2  giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Các ô liền kề từ 02 đến 10 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 11 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 12 là ô góc diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Các ô liền kề từ 13 đến 21 tại Block A2.7 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%
Ô liền kề 22 là ô góc diện tích 113m2 giáp với tuyến đường14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 80%

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

LIÊN HỆ

Trần Ngọc Tuyền chuyên tư vấn đầu tư bất động sản

Địa chỉ: Tầng 2, CT4 The Pride, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0909 61 3696 * 0989 61 3696

website: TranNgocTuyen.Com

Email: tranngoctuyendotcom@gmail.com

CT4 The Pride- Hà Đông
Hotline: 0909 61 3696
TẢI MẶT BẰNG - BẢNG GIÁ - CHÍNH SÁCH
Hotline
0909 61 3696

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại(*):

Dự án quan tâm: