Tư vấn mua bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.3

Được đăng bởi Trần Ngọc Tuyền vào lúc 15:12 với 0 bình luậnChi tiết từng lô liền kề, biệt thự Thanh Hà Hà Đông khu A1.3

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com

Phối cảnh khu đô thị mới Thanh Hà Mường Thanh.


Block A1.3 gồm có 11 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự tổng số ô là 182 diện tích từ 200m2, 250m2, 300m2, 350m2 đến 400m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau:

– Block A1.3-BT1 gồm có 16 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-BT2 gồm có 25 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m2, và ô góc khoảng 350m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-BT3 gồm có 03 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 400m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-BT4 gồm có 04 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 350m2, và ô góc khoảng 400m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-BT5 gồm có 09 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 350m2, và ô góc khoảng 450m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-BT6 gồm có 20 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 360m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-BT7 gồm có 21 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m2, và ô góc khoảng 400m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-BT8 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 250m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-BT9 gồm có 20 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 290m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-BT10 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-BT11 gồm có 16 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 400m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-LK01 gồm có 06 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m2, chiều cao tối đa là 6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.3-LK02 gồm có 06 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là 6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó.

– Giá bán dự kiến của ô Liền kề, Biệt thự tại Block A1.3 là từ 24 triệu/m2 đến 30 tr/m21. Bán biệt thự Thanh Hà khu A, Block A1.3 Biệt Thự 01

( Ký hiệu Block A1.3 – BT01 )

Sơ đồ phân lô biệt thự Thanh Hà A1.3 BT01


Block A1.3 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT01) gồm có 16 ô diện tích chủ yếu là 300m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 263m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 6 có Hướng Cửa chính là Đông Nam  giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 07 là ô góc diện tích 359m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 326m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô Biệt thự từ ô 09 đến ô 15 diện tích gần 300m2 có Hướng cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 16 là ô góc diện tích 393m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%


2. Bán biệt thự Thanh Hà Hà Đông Block A1.3 Biệt Thự 02
( Ký hiệu Block A1.3 – BT02 )


 Block A1.3 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT02) gồm có 25 ô diện tích chủ yếu là 300m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 337m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 02 diện tích 327m2 giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 03 là ô góc diện tích 367m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 04 đến ô 13 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc  giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 294m2 giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 15 là ô góc diện tích 323m2 giáp với tuyến đường và 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô biệt thự từ ô 16 đến ô 25 diện tích gần 300m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

3. Bán biệt thự Thanh Hà Block A1.3 Biệt Thự 03, 04, 05 
( Ký hiệu Block A1.3 – BT02 – BT03 – BT04 – BT05 )

Sơ đồ phân lô biệt thự Thanh Hà khu A1.3 BT02, BT03, BT04, BT05Block A1.3 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT03) gồm có 03 ô diện tích chủ yếu là 400m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 438m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 02 diện tích 466m2 có Hướng cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 03 diện tích 346m2 có Hướng cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 04 diện tích 305m2 giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%


Block A1.3 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT04) gồm có 04 ô diện tích chủ yếu là 450m2


Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 479m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 02 diện tích 400m2 có Hướng cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 03 là ô góc diện tích 404m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Block A1.3 Biệt Thự 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT05) gồm có 09 ô diện tích chủ yếu là 350m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 458m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô Biệt thự từ ô 02 đến ô 08 diện tích gần 350m2 có Hướng cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 305m2 giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Hotline tư vấn mua bán,  thăm quan thực tế khu đô thị mới Thanh Hà Mường Thanh: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com


4. Bán biệt thự Thanh Hà Cienco5 Block A1.3 Biệt Thự 06 
( Ký hiệu Block A1.3 – BT06 )


Sơ đồ phân lô biệt thự Thanh Hà BT06 A1.3
Block A1.3 Biệt Thự 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT06) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 350m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 357m2 có hướng cửa Đông Nam giáp với tuyến đường  25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 19 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 359m2 giáp với tuyến đường 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%5. Bán biệt thự Thanh Hà Cienco5 Block A1.3 Biệt Thự 07

( Ký hiệu Block A1.3 – BT07 )


Sơ đồ phân lô biệt thự Thanh Hà Hà Đông Block BT07 khu A1.3


Block A1.3 Biệt Thự 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT07) gồm có 21 ô diện tích chủ yếu là 300m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 274m2 có hướng cửa Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 20 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 21 là ô góc diện tích 392m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%


6. Bán biệt thự Thanh Hà Block A1.3 Biệt Thự 08

( Ký hiệu Block A1.3 – BT08 )Block A1.3 Biệt Thự 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT08) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 323m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%
Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 07 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%
Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 166m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%
Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 09 đến ô 10 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%
Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 221m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%
Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 12 đến ô 17 có Hướng Cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%
Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%7. Bán biệt thự Thanh Hà Hà Đông Block A1.3 Biệt Thự 09

( Ký hiệu Block A1.3 – BT09 )Block A1.3 Biệt Thự 09 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT09) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 200m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 213m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 09 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 12 đến ô 19 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 286m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

8. Bán biệt thự Thanh Hà Mường Thanh Block A1.3 Biệt Thự 10
( Ký hiệu Block A1.3 – BT10 )Block A1.3 Biệt Thự 10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT10) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 214m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 11 đến ô 18 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 19 là ô góc diện tích 286m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%


9. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh Block A1.3 Biệt Thự 11 Liền kề 01, Liền kề 02

( Ký hiệu Block A1.3 – BT11 – LK01 – LK02 )

Sơ đồ phân lô liền kề Thanh Hà Block LK01, LK02, biệt thự Block BT11 khu A1.3


 Block A1.3 Biệt Thự 11 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT11) gồm có 16 ô diện tích chủ yếu là 200m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 319m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.3 từ ô 02 đến ô 13 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 217m2 giáp với tuyến đường 14m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.3 từ ô 15 đến ô 16 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 60m, Tầng cao cho phép: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%

Block A1.3 Liền Kề 01 ( ký hiệu A1.3-LK01) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2 ( 10m x 30m )

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 325m2 giáp với tuyến đường 60m và 25m, Tầng cao cho phép: 06 tầng, mật độ xây dựng: 60%

Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.1  diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 60m, Tầng cao cho phép: 06 tầng, mật độ xây dựng: 60%

Block A1.3 Liền Kề 01 ( ký hiệu A1.3-LK01) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2 ( 10m x 30m )

Các ô liền kề từ 01 đến 05 tại Block A1.1  diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 60m, Tầng cao cho phép: 06 tầng, mật độ xây dựng: 60%

Ô liền kề 06 là ô góc giáp với tuyến đường 60m, Tầng cao cho phép: 06 tầng, mật độ xây dựng: 60%

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.ComBạn cảm thấy: