DANH MỤC

Bán liền kề biệt thự Thanh Hà A1.1 khu đô thị mới Thanh Hà Mường Thanh

Chi tiết từng ngõ ngách của Block A1.1 khu đô thị mới Thanh Hà - Hà Đông

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696


Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com

phối cảnh tổng thể khu đô thị mới Thanh Hà quận Hà Đông


Block A1.1 gồm có 7 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 127 diện tích từ 200m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau:

Block A1.1-BT01 gồm có 17 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.1-BT2 gồm có 26 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.1-BT3 gồm có 26 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-BT4 gồm có 9 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 240m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-BT5 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 240m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-BT6 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-LK1 gồm có 7 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là  6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-LK2 gồm có 6 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, và ô góc khoảng 350m2, chiều cao tối đa là  6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó

– Giá bán dự kiến của ô Liền kề, Biệt thự tại Block A1.1 là từ 24 triệu/m2 đến 30 tr/m2

1. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.1 Biệt Thự 01, Liền Kề 01, Liền Kề 02

 ( Ký hiệu Block A1.1 – BT01-Lk01-LK02 )

Sơ đồ phân lô liền kề biệt thự Thanh Hà A1.1 (BT01, BT02, LK01, LK02)

Block A1.1 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-LK01) gồm có 7 ô diện tích chủ yếu là 300m2 ( 10m x 30m )

Các ô liền kề từ 01 đến 07 tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 60m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block A1.1 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-LK02) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2 ( 10m x 30m )

Các ô liền kề từ 01 đến 05 tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 60m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Ô liền kề 06 là ô góc giáp với tuyến đường 60m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block A1.1 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT01) gồm có 17 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m ) và 300m2 ( 10m x 30m ) và ô góc 220m2

Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 1 đến ô 14 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô liền kề từ ô 16 đến ô 17 diện tích 300m2 có Hướng cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 60m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 15 là ô góc diện tích 220m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com


2. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.1 Biệt Thự 02

( Ký hiệu Block A1.1 – BT02 ) Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5


Block A1.1 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT02) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m ) và ô góc 300m2

Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 251m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông Nam  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 324m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 276m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 25 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 26 là ô góc diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%


3. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.1 Biệt Thự 03, 

( Ký hiệu Block A1.1 – BT03 )

Sơ đồ phân lô khu A1.1 khu đô thị Thanh Hà Block Bt03-BT04-Bt05-BT06

Block A1.1 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT03) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m ) và ô góc 300m2

Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 251m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông Nam  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 325m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 277m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 25 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 26 là ô góc diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com

4. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà Block A1.1 Biệt Thự 04

( Ký hiệu Block A1.1 – BT04 )


Block A1.1 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT04) gồm có  09 ô diện tích chủ yếu là 240m2 ( 12m x 20m ) và ô góc 300m2

Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 227m2 giáp với tuyến đường 17,5m và giáp đất dịch vụ công cộng số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 08 diện tích 240m2 có Hướng Cửa chính là Tây Nam  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%


5. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.1 Biệt Thự 05

( Ký hiệu Block A1.1 – BT05 ) Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5


Block A1.1 Biệt Thự 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT05) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 12m x 20m ) và ô góc 300m2

Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 281m2 giáp với tuyến đường 17,5m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 08 diện tích 240m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 321m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 370m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô liền kề từ ô 11 đến ô 17 diện tích 240m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 17,5m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%


6. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.1 Biệt Thự 06

( Ký hiệu Block A1.1 – BT06 )


Block A1.1 Biệt Thự 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT06) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 12m x 20m ) và ô góc 300m2

Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 287m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 07 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 178m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 9 đến ô 10 diện tích 201m2 và 214m2 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 214m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô liền kề từ ô 12 đến ô 17 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 240m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

ABOUT

Nhà Ở (NhaO.Edu.Vn) là blog chia sẻ thông tin bất động sản: bất động sản khu đô thị, Quy hoạch, Tiêu điểm thị trường, Phân tích chuyên sâu thị trường khu vực phía tây Hà Nội: Hà Đông, Hoài Đức, Đan Phượng,....dọc trục Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Vành đai 3.5, đại lộ Thăng Long (TP.Hà Nội)....

.
21 Lê Văn Lương- Nhân Chính- Thanh Xuân-Hà Nội
Hotline: 0909 61 3696
TẢI MẶT BẰNG - BẢNG GIÁ - CHÍNH SÁCH

Quý danh của Quý khách (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại(*):

Loại quan tâm: