DANH MỤC

bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.2 (khu đô thị mới Thanh Hà)

Bán liền kề biệt thự Thanh Hà Hà Đông khu A1.2 

Chi tiết từng lô liền kề, biệt thự Thanh Hà Hà Đông khu A1.2


Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com

phối cảnh khu đô thị mới Thanh Hà - Hà Đông

Khu A1.2 gồm có 26 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 530 diện tích từ 85m2, 100m2, 200m2, 250m2 đến 350m2 tổng giá bán từ 2,4 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau:

– Block A1.2-BT1 gồm có 21 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.2-BT2 gồm có 12 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m2, và ô góc khoảng 350m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.2-BT3 gồm có 26 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m2, và ô góc khoảng 350m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.2-BT4 gồm có 10 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.2-LK1 gồm có 25 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK2 gồm có 25 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, và ô góc khoảng 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK3 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 75m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK4 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK5 gồm có 24 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 75m2, 100m2, và ô góc khoảng 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK6 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 75m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK7 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK8 gồm có 33 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK9 gồm có 23 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 80m2,95m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK10 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 95m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK11 gồm có 23 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 80m2, 95m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK12 gồm có 25 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 80m2, 95m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK13 gồm có 26 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 95m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK14 gồm có 31 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 80m2, 95m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK15 gồm có 26 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 80m2, 100m2, và ô góc khoảng 150m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK16 gồm có 26 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 85m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK17 gồm có 28 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 85m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK18 gồm có 03 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, 120m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK19 gồm có 12 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK20 gồm có 07 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK21 gồm có 07 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK22 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

1. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.2 Biệt Thự 01

( Ký hiệu Block A1.2 – BT01 )


Sơ đồ phân lô liền kề biệt thự Thanh Hà khu A.1 Block BT01, BT02, LK01, LK02

Block A1.2 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-BT01) gồm có 21 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m ) và ô góc 260m2

Các ô biệt thự tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 1 đến ô 10 diện tích 212m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc  giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 262m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 12 là ô góc diện tích 256m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô liền kề từ ô 13 đến ô 21 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%


2. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.2 Biệt Thự 02

( Ký hiệu Block A1.2 – BT02 )

Block A1.2 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-BT02) gồm có 12 ô diện tích chủ yếu là 220m2

Các ô biệt thự tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 11 diện tích 250m2, 300m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%.

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m và 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%.

Ô Biệt thự 12 là ô góc diện tích 226m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%.3. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu  A1.2 Liền Kề 01

( Ký hiệu Block A1.2 – LK01 )


Block A1.2 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK01) gồm có 25 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 120m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 07 diện tích 143m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 08 đến 15 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 16 hướng cửa chính là Đông Bắc diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 17 hướng cửa chính là Tây Nam diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 18 đến 25 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com


4. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.2 Liền Kề 02

( Ký hiệu Block A1.2 – LK02 )


Block A1.2 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK02) gồm có 25 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 hướng cửa chính là Đông Bắc diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 10 diện tích 107m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 11 đến 15 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 16 diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 17 đến 24 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 25 hướng cửa chính là Tây Nam diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

5. Bán biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu A1.2 Biệt Thự 03, 

Ký hiệu Block A1.2 – BT03


Block A1.2 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-BT03) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 250m2 và ô góc 360m2

Các ô biệt thự tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 25 diện tích 250m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 26 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
6. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.2 Biệt Thự 04

( Ký hiệu Block A1.2 – BT04 )

Block A1.1 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT04) gồm có 10 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 12m x 20m ) và ô góc 282m2

Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 235m2 có hướng cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 09 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 282m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%


7. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.2 Liền Kề 03

( Ký hiệu Block A1.2 – LK03 )


Block A1.2 Liền Kề 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK03) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Ô liền kề 07 diện tích 107m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Ô liền kề 08 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Các ô liền kề từ 09 đến 13 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Ô liền kề 14 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Các ô liền kề từ 15 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%


Sơ đồ phân lô khu đô thị Thanh Hà, khu A1.2 Block LK3, LK4, LK5, LK6, LK7, LK8

8. Bán liền kề Thanh Hà Hà Đông,  Block A1.2 Liền Kề 04

( Ký hiệu Block A1.2 – LK04 )Block A1.2 Liền Kề 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK04) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc  giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 10 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 11 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 12 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 20 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%9. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.2 Liền Kề 05 

( Ký hiệu Block A1.2 – LK05 )


Block A1.2 Liền Kề 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK05) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc  giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 09 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 11 đến 14 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 15 diện tích 97m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 16 đến 23 diện tích 100m2 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 20 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%10. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A1.2 Liền Kề 06

( Ký hiệu Block A1.2 – LK06 )

Block A1.2 Liền Kề 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK06) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 07 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 08 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 09 đến 13 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 14 diện tích 100m2 là ô góc  giáp với 2 tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 15 đến 19 diện tích 75m2 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%


11. Bán liền kề biệt thự Thanh Hà Cienco5 khu A1.2 Liền Kề 07

( Ký hiệu Block A1.2 – LK07 )


Block A1.2 Liền Kề 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK07) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 10 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 11 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 12 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 20 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
12. Bán liền kề Thanh Hà block A1.2 Liền Kề 08

( Ký hiệu Block A1.2 – LK08 )

Block A1.2 Liền Kề 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK08) gồm có 33 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 13 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 14 diện tích 117m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 15 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 20 diện tích 102m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 23 đến 32 diện tích 100m2 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 33 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%13. Bán liền kề Thanh Hà block A1.2 Liền Kề 09

( Ký hiệu Block A1.2 – LK09 )


Sơ đồ khu đô thị Thanh Hà khu A1.2 Block LK 9, LK10, LK11, BT03

Block A1.2 Liền Kề 09 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK09) gồm có 23 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m ).

Ô liền kề 01 diện tích 91m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.

Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.

Ô liền kề 07 diện tích 91m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.

Các ô liền kề từ 08 đến 14 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.

Ô liền kề 15 diện tích 97m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.

Ô liền kề 16 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.

Các ô liền kề từ 17 đến 22 diện tích 95m2 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.14. Bán liền kề Thanh Hà Cienco 5 Block A1.2 Liền Kề 10 

( Ký hiệu Block A1.2 – LK10 )

Block A1.2 Liền Kề 10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK10) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 96m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m  số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 10 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 11 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 12 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 20 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com


15. Bán liền kề Thanh Hà Hà Đông Block A1.2 Liền Kề 11

( Ký hiệu Block A1.2 – LK11 )


Block A1.2 Liền Kề 11 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK11) gồm có 23 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m  số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 02 đến 08 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 09 diện tích 91m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 10 đến 14 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 15 diện tích 91m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 16 đến 22 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 23 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%


16. Bán liền kề Thanh Hà block Block A1.2 Liền Kề 12 

( Ký hiệu Block A1.2 – LK12 )


Sơ đồ khu đô thị mới Thanh Hà, khu A1.2 Block Lk 12, LK13, LK14, LK15, LK16, LK17

Block A1.2 Liền Kề 12 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK12) gồm có 25 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 91m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m  số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích là 80m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 07 diện tích 91m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 08 đến 15 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 16 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với  tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 17 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 18 đến 25 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%17. Bán liền kề Thanh Hà Cienco5 Block A1.2 Liền Kề 13
( Ký hiệu Block A1.2 – LK13 )


Block A1.2 Liền Kề 13 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK13) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích là 95m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 13 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 14 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với  tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 15 đến 25 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 26 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với  tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%


18. Bán liền kề Thanh Hà Hà Đông block Block A1.2 Liền Kề 14
( Ký hiệu Block A1.2 – LK14 )


Block A1.2 Liền Kề 14 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK14) gồm có 31 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích là 95m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 13 diện tích 96m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 14 đến 18 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 19 diện tích 115m2 là ô góc giáp với  tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 20 đến 30 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 31 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với  tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%


19. Bán liền kề Thanh Hà Block A1.2 Liền Kề 15

( Ký hiệu Block A1.2 – LK15 )


Block A1.2 Liền Kề 16 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK16) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 83m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 07 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích là 80m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 08 diện tích 152m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 09 đến 16 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 17 diện tích 101m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với  tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 18 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với  tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 19 đến 26 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com20. Bán liền kề Thanh Hà Cienco5 Block A1.2 Liền Kề 16

 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK16 )Block A1.2 Liền Kề 16 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK16) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 98m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 13 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 14 diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 15 đến 25 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 26 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

21. Bán liền kề Thanh Hà Hà Đông Block A1.2 Liền Kề 17

( Ký hiệu Block A1.2 – LK17 )Block A1.2 Liền Kề 17 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK17) gồm có 28 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 92m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 10 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 11 diện tích 116m2 giáp với 2 tuyến đường 25m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 12 đến 17 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 18 diện tích 96m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 19 đến 27 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 28 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%


22. Bán liền kề Thanh Hà Block A1.2 Liền Kề 18
( Ký hiệu Block A1.2 – LK18 )

Sơ đồ khu đô thị Thanh Hà, khu A1.2 Block LK18, LK19, LK20, LK21, LK22, BT04

Block A1.2 Liền Kề 18 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK18) gồm có 04 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 107m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%.

Ô liền kề 02 diện tích 105m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 25m và 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%.

Ô liền kề 03 diện tích 121m2 giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%.

Ô liền kề 04 diện tích 108m2 là ô góc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%.

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com


23. Bán liền kề Thanh Hà Block A1.2 Liền Kề 19
( Ký hiệu Block A1.2 – LK19 )Block A1.2 Liền Kề 19 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK19) gồm có 12 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 96m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 12 diện tích 94m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

24. Bán liền kề Thanh Hà Block A1.2 Liền Kề 20
( Ký hiệu Block A1.2 – LK20 )


Block A1.2 Liền Kề 20 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK20) gồm có 07 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 98m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 07 diện tích 99m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

25. Bán liền kề Thanh Hà Cienco5 Block A1.2 Liền Kề 21
( Ký hiệu Block A1.2 – LK21 )


Block A1.2 Liền Kề 21 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK21) gồm có 07 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc có hướng cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 07 diện tích 108m2 là ô góc có hướng cửa chính là Đông Bắc giáp tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

26. Bán liền kề Thanh Hà Block A1.2 Liền Kề 22

( Ký hiệu Block A1.2 – LK22 )


Block A1.2 Liền Kề 22 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK22) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 154m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 02 diện tích 129m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m và 17,5m  số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 03 diện tích 117m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 04 đến 11 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 12 diện tích 100m2 là ô góc giáp tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 13 diện tích 127m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 14 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%


Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.ComCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

ABOUT

Nhà Ở (NhaO.Edu.Vn) là blog chia sẻ thông tin bất động sản: bất động sản khu đô thị, Quy hoạch, Tiêu điểm thị trường, Phân tích chuyên sâu thị trường khu vực phía tây Hà Nội: Hà Đông, Hoài Đức, Đan Phượng,....dọc trục Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Vành đai 3.5, đại lộ Thăng Long (TP.Hà Nội)....

.
21 Lê Văn Lương- Nhân Chính- Thanh Xuân-Hà Nội
Hotline: 0909 61 3696
TẢI MẶT BẰNG - BẢNG GIÁ - CHÍNH SÁCH

Quý danh của Quý khách (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại(*):

Loại quan tâm: