DANH MỤC

Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu B, B2.4


Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu B, B2.4



Chi tiết từng lô liền kề, biệt thự Thanh Hà Hà Đông khu A1.3

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com

Phối cảnh khu đô thị mới Thanh Hà Hà Đông


Block B2.4 gồm có 6 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 197 diện tích từ 200m2, 225m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 8 tỷ chi tiết như sau:

– Block B2.4-BT01 gồm có 40 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

– Block B2.4-BT02 gồm có 24 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

– Block B2.4-BT03 gồm có 24 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

– Block B2.4-BT04 gồm có 24 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

– Block B2.4-BT05 gồm có 27 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

– Block B2.4-BT06 gồm có 40 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 225m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

– Block B2.4-LK1 gồm có 6 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao xây dựng tối đa: 06 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 60%.

– Block B2.4-LK2 gồm có 6 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao xây dựng tối đa: 06 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 60%.

– Block B2.4-LK3 gồm có 6 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao xây dựng tối đa: 06 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 60%.



1. Bán biệt thự Thanh Hà B, Block B2.4 Biệt Thự 01
( Ký hiệu Block B2.4 – BT01 )

Sơ đồ phân lô liền kề biệt thự Thanh Hà khu B, Block BT01, BT05, LK01, LK02, LK03

Block B2.4 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-BT01) gồm có 40 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m )

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 188m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 19 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 20,5m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 177m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô liền kề từ ô 21 đến ô 39 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 40 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.


2. Bán biệt thự Thanh Hà B, Block B2.4 Biệt Thự 02
( Ký hiệu Block B2.4 – BT02 )


Block B2.4 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-BT02) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 250m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 193m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 23 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 17m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 24 là ô góc diện tích 298m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

3. Bán biệt thự Thanh Hà B, Block B2.4 Biệt Thự 03
( Ký hiệu Block B2.4 – BT03 )



Block B2.4 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-BT03) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m )

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 209m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 209m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 183m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 24 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

4. Bán biệt thự Thanh Hà B,  Block B2.4 Biệt Thự 04( Ký hiệu Block B2.4 – BT04 )



Block B2.4 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-BT04) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m )

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 209m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 209m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 195m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 200m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 24 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

5. Bán biệt thự liền kề Thanh Hà B,  Block B2.4 Biệt Thự 05. Liền Kề 01, Liền Kề 02
( Ký hiệu Block B2.4 – BT05 – LK01 – LK02 )



Block B2.4 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-LK01) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 282m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block B2.4 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-LK02) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2

Các ô liền kề từ 01 đến 06 tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block B2.4 Liền Kề 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-LK03) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2

Các ô liền kề từ 01 đến 05 tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Ô liền kề 06 là ô góc diện tích 487m2 giáp với tuyến đường 50m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block B2.4 Biệt Thự 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-BT05) gồm có 27 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m )

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 22 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 23 là ô góc diện tích 315m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô liền kề từ ô 24 đến ô 27 diện tích 300m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 50m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

5. Bán biệt thự Thanh Hà B, Block B2.4 Biệt Thự 06( Ký hiệu Block B2.4 – BT06 )



Block B2.4 Biệt Thự 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-BT06) gồm có 40 ô diện tích chủ yếu là 225m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 212m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 19 diện tích 225m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 201m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 21 là ô góc diện tích 223m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô liền kề từ ô 22 đến ô 39 diện tích 225m2 có Hướng cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 50m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 40 là ô góc diện tích 212m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Hotline tư vấn mua bán,  thăm quan thực tế khu đô thị mới Thanh Hà Mường Thanh: 0909 61 3696


Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Com


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

LIÊN HỆ

Trần Ngọc Tuyền chuyên tư vấn đầu tư bất động sản

Địa chỉ: Tầng 2, CT4 The Pride, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0909 61 3696 * 0989 61 3696

website: TranNgocTuyen.Com

Email: tranngoctuyendotcom@gmail.com

CT4 The Pride- Hà Đông
Hotline: 0909 61 3696
TẢI MẶT BẰNG - BẢNG GIÁ - CHÍNH SÁCH
Hotline
0909 61 3696

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại(*):

Dự án quan tâm: