DANH MỤC

Bán liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà khu A2.3
Hotline tư vấn mua bán, thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.Comphối cảnh khu đô thị mới Thanh Hà Hà Đông

Block A2.3 gồm có 12 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 283 diện tích từ 75m2, 100m2, 200m2, 280m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 2,0 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau:

– Block A2.3-BT1 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 280m2, ,chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

– Block A2.3-BT2 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 280m2, và ô góc khoảng 300m2, ,chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

– Block A2.3-BT3 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 220m2, ,chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

– Block A2.3-BT4 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 230m2, ,chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

– Block A2.3-LK1 gồm có 29 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 102m2, ,chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 78%.

– Block A2.3-LK2 gồm có 42 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 102m2, ,chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

– Block A2.3-LK3 gồm có 46 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 102m2, ,chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

– Block A2.3-LK4 gồm có 29 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 75m2, 100m2 ,chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 78%.

– Block A2.3-LK5 gồm có 29 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 75m2, 100m2 , chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 78%.

– Block A2.3-LK6 gồm có 44 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 150m2, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

– Block A2.3-LK7 gồm có 46 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 102m2, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

– Block A2.3-LK8 gồm có 29 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 102m2, ,chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 78%.
1. Bán biệt thự Thanh Hà khu A, Block A2.3 Biệt Thự 01

( Ký hiệu Block A2.3 – BT01 )


 Block A2.3 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-BT01) gồm có 14 ô diện tích chủ yếu là 280m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 244m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 13 diện tích 280m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 244m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.


2. Bán biệt thự Thanh Hà Khu A, Block A2.3 Biệt Thự 02

(Ký hiệu Block A2.3 – BT02 )


Block A2.3 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-BT02) gồm có 14 ô diện tích chủ yếu là 280m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 304m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 13 diện tích 280m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 244m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

3. Bán biệt thự Thanh Hà khu A, Block A2.3 Biệt Thự 03
( Ký hiệu Block A2.3 – BT03 )Block A2.3 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-BT03) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 207m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.
Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.
Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 225m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.
Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 225m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.
Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 11 đến ô 17 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.
Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 207m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

4. Bán biệt thự Thanh Hà A, Block A2.3 Biệt Thự 04 

(Ký hiệu Block A2.3 – BT04 )


Block A2.3 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-BT04) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 207m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 220m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 231m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 11 đến ô 17 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.

Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 207m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m, chiều cao xây dựng: 03 tầng, mật độ xây dựng: 50%.


5. Bán liền kề Thanh Hà khu A,  Block A2.3 Liền Kề 01

( Ký hiệu Block A2.3 – LK01 )


Block A2.3 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK01) gồm có 30 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 hướng cửa chính là Đông Bắc diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 12 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 13 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 14 đến 23 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 24 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 25 đến 29 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%


6. Bán liền kề Thanh Hà Cienco5, Block A2.3 Liền Kề 02
( Ký hiệu Block A2.3 – LK02 )


Block A2.3 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK02) gồm có 42 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 hướng cửa chính là Bắc diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 10 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 11 diện tích 148m2 là ô góc giáp với tuyến đường 25m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 12 đến 25 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 26 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 27 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 28 đến 31 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 32 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 33 đến 41 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 42 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

7. Bán liền kề Thanh Hà Mường Thanh, Block A2.3 Liền Kề 03 

( Ký hiệu Block A2.3 – LK03 )


Block A2.3 Liền Kề 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK03) gồm có 46 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 hướng cửa chính là Đông diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 17 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 18 diện tích 147m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 19 đến 27 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 28 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 29 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 30 đến 38 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 39 đến 45 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 46 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%


8. Bán liền kề Thanh Hà Hà Đông, Block A2.3 Liền Kề 04
( Ký hiệu Block A2.3 – LK04 )


Block A2.3 Liền Kề 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK04) gồm có 29 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 12 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 13 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 14 đến 23 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 24 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 25 đến 29 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 75m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%


9. Bán liền kề Thanh Hà Hà Đông Block A2.3 Liền Kề 05( Ký hiệu Block A2.3 – LK05 )


Block A2.3 Liền Kề 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK05) gồm có 29 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 12 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 13 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 14 đến 23 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 24 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 25 đến 29 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 75m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

10. Bán liền kề Thanh Hà Block A2.3 Liền Kề 06
( Ký hiệu Block A2.3 – LK06 )


Block A2.3 Liền Kề 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK06) gồm có 44 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 10 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 11 diện tích 147m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 12 đến 26 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 27 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 28 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 29 đến 34 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 35 đến 43 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 44 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

11. Bán liền kề Thanh Hà A, Block A2.3 Liền Kề 07
( Ký hiệu Block A2.3 – LK07 )Block A2.3 Liền Kề 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK07) gồm có 46 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 17 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 18 diện tích 156m2 là ô góc giáp với tuyến đường 20,5m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 19 đến 27 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 28 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 29 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 30 đến 38 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 39 đến 45 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 46 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%


12. Bán liền kề Thanh Hà A, Block A2.3 Liền Kề 08( Ký hiệu Block A2.3 – LK08 )


Block A2.3 Liền Kề 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK08) gồm có 29 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 12 diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m có Hướng Cửa chính là hướng Bắc số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 13 diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 20,5m có Hướng Cửa chính là hướng Nam số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 14 đến 23 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 24 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 25 đến 29 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 75m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

LIÊN HỆ

Trần Ngọc Tuyền chuyên tư vấn đầu tư bất động sản

Địa chỉ: Tầng 2, CT4 The Pride, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0909 61 3696 * 0989 61 3696

website: TranNgocTuyen.Com

Email: tranngoctuyendotcom@gmail.com

CT4 The Pride- Hà Đông
Hotline: 0909 61 3696
TẢI MẶT BẰNG - BẢNG GIÁ - CHÍNH SÁCH
Hotline
0909 61 3696

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại(*):

Dự án quan tâm: