DANH MỤC

bán biệt thự liền kề khu đô thị Thanh Hà Block A2.4


Bán liền kề biệt thự Thanh Hà khu A, A2.4
Chi tiết từng lô liền kề, biệt thự Thanh Hà Hà Đông khu A, A2.4

Hotline tư vấn mua bán và thăm quan thực tế: 0909 61 3696

Website liên tục cập nhật thông tin dự án: http://TranNgocTuyen.ComBlock A2.4 gồm có 21 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 423 diện tích từ 100m2, 120m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 2,7 tỷ đến 8 tỷ chi tiết như sau:

– Block A2.4-BT1 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m, và ô góc khoảng 360m2, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%

– Block A2.4-BT2 gồm có 34 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 270m, và ô góc khoảng 400m2, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%

– Block A2.4-LK1 gồm có 9 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK2 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK3 gồm có 10 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK4 gồm có 10 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK5 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK6 gồm có 10 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK7 gồm có 31 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 78%

– Block A2.4-LK8 gồm có 35 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK9 gồm có 34 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK10 gồm có 31 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 78%

– Block A2.4-LK11 gồm có 31 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 78%

– Block A2.4-LK12 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK13 gồm có 8 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK14 gồm có 8 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK15 gồm có 9 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK16 gồm có 9 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK17 gồm có 32 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK18 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%

– Block A2.4-LK19 gồm có 30 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 76%
1. Bán biệt thự Thanh Hà  Block A2.4 Biệt Thự 01

( Ký hiệu Block A2.4 – BT01 )Block A2.4 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-BT01) gồm có 14 ô diện tích chủ yếu là 250m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường14m và 25m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô biệt thự tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 06 diện tích 250m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 07 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô liền kề từ ô 09 đến ô 13 diện tích 250m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 20,5m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 25m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.


2. Biệt thự Thanh Hà Block A2.4 Biệt Thự 02
( Ký hiệu Block A2.4 – BT02 )Block A2.4 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-BT02) gồm có 34 ô diện tích chủ yếu là 300m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô biệt thự tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 12 diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 287m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô biệt thự tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 14 đến ô 17 diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 14m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô biệt thự tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 18 đến ô 19 diện tích 467m2 giáp với tuyến đường 14m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.


Các ô biệt thự tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 20 đến ô 22 diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 23 là ô góc diện tích 393m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Các ô liền kề từ ô 24 đến ô 33 diện tích 270m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 20,5m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

Ô Biệt thự 34 là ô góc diện tích 270m2 giáp với tuyến đường 20,5m, chiều cao xây dựng tối đa: 03 tầng, mật độ xây dựng trên đất: 50%.

3. Bán liền kề Thanh Hà Block A2.4 Liền Kề 01
( Ký hiệu Block A2.4 – LK01 )Block A2.4 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK01) gồm có 9 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 93m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

Các ô liền kề từ 02 đến 03 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

Ô liền kề 04 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

Các ô liền kề từ 05 đến 08 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 117m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 09 là ô góc diện tích 119m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%


4. Bán liền kề Thanh Hà Cienco5 Block A2.4 Liền Kề 02( Ký hiệu Block A2.4 – LK02 )Block A2.4 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK02) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 117m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 18 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 19 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%


5. Bán liền kề Thanh Hà Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 03
( Ký hiệu Block A2.4 – LK03 )


Block A2.4 Liền Kề 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK03) gồm có 10 ô diện tích chủ yếu là 117m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 10 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

6. Bán liền kề Thanh Hà  Block A2.4 Liền Kề 04
( Ký hiệu Block A2.4 – LK04 )Block A2.4 Liền Kề 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK04) gồm có 10 ô diện tích chủ yếu là 117m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 10 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%


7. Bán liền kề Thanh Hà Block A2.4 Liền Kề 05
( Ký hiệu Block A2.4 – LK05 )Block A2.4 Liền Kề 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK05) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 117m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 18 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 19 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

8. Bán liền kề Thanh Hà Block A2.4 Liền Kề 06 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5( Ký hiệu Block A2.4 – LK06 )
Block A2.4 Liền Kề 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK06) gồm có 10 ô diện tích chủ yếu là 117m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 07 là ô góc diện tích 78m2 giáp với tuyến đường 20,5m, Tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

Các ô liền kề từ 08 đến 09 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 91m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m, Tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

Ô liền kề 10 là ô góc diện tích 83m2 giáp với tuyến đường 20,5m, Tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.


9. Bán liền kề Thanh Hà Cienco5 Block A2.4 Liền Kề 07
( Ký hiệu Block A2.4 – LK07 )Block A2.4 Liền Kề 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK07) gồm có 31 ô diện tích chủ yếu là 110m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 13 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 14 là ô góc diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 15 đến 25 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Ô liền kề 26 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Các ô liền kề từ 27 đến 31 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m, tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 78%

10. Bán liền kề Thanh Hà Hà Đông Block A2.4 Liền Kề 08( Ký hiệu Block A2.4 – LK08 )Block A2.4 Liền Kề 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK08) gồm có 35 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

Các ô liền kề từ 02 đến 05 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

Ô liền kề 06 là ô góc diện tích 182m2 giáp với tuyến đường 25m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 07 đến 22 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

Ô liền kề 23 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.

Các ô liền kề từ 24 đến 29 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 30 là ô góc diện tích 147m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 24 đến 29 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Các ô liền kề từ 31 đến 34 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Ô liền kề 35 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

11. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 09 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK09 )


Block A2.4 Liền Kề 09 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK09) gồm có 34 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Các ô liền kề từ 02 đến 17 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Ô liền kề 18 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 19 đến 22 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 23 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 24 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 25 đến 28 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 29 là ô góc diện tích 149m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 30 đến 33 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 34 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
12. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 10 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK10 )
A2-4-LK-10-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK10) gồm có 31 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Ô liền kề 13 là ô góc diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 14m có Hướng Cửa chính là hướng Bắc số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Ô liền kề 14 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 17m, tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 78%
Các ô liền kề từ 15 đến 25 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m, tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 78%
Ô liền kề 26 là ô góc diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Các ô liền kề từ 27 đến 31 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 75m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m, tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 78%
13. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 11 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK11 )
A2-4-LK-11-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 11 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK11) gồm có 31 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m, tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 78%
Ô liền kề 13 là ô góc diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 17m có Hướng Cửa chính là hướng Bắc số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Ô liền kề 14 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Các ô liền kề từ 15 đến 25 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Ô liền kề 26 là ô góc diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
Các ô liền kề từ 27 đến 31 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 75m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m, tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 78%
14. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 12 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK12 )
A2-4-LK-12-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 12 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK12) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 02 đến 05 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 06 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 07 đến 14 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Ô liền kề 15 là ô góc diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Các ô liền kề từ 16 đến 19 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 20 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 15m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
15. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 13, Liền Kề 14 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK13 – LK14  )
A2-4-LK-13-LK-14-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 13 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK13) gồm có  08 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 02 đến 07 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 08 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Block A2.4 Liền Kề 14 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK14) gồm có  08 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 02 đến 07 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 08 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
16. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 15, Liền Kề 16 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK15 – LK16  )
A2-4-LK-15-LK-16-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 15 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK15) gồm có  09 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 02 đến 08 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 08 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Block A2.4 Liền Kề 16 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK16) gồm có  09 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 02 đến 08 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 08 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
17. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 17 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK17 )
A2-4-LK-17-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 17 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK17) gồm có  32 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Các ô liền kề từ 02 đến 15 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Ô liền kề 16 là ô góc diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Ô liền kề 17 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 18 đến 31 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 32 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
18. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 18 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK18 )
A2-4-LK-18-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 18 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK18) gồm có  20 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m, chiều cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Ô liền kề 10 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 11 đến 14 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m, Tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Ô liền kề 15 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m, Tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
19. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 19 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK19 )
A2-4-LK-19-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 19 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK19) gồm có  30 ô diện tích chủ yếu là 100m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 87m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 12 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
Ô liền kề 13 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m, Tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Các ô liền kề từ 14 đến 23 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m, Tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Ô liền kề 24 là ô góc diện tích 87m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m, Tầng cao xây dựng: 04 tầng, mật độ xây dựng: 76%.
Các ô liền kề từ 25 đến 30 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

LIÊN HỆ

Trần Ngọc Tuyền chuyên tư vấn đầu tư bất động sản

Địa chỉ: Tầng 2, CT4 The Pride, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0909 61 3696 * 0989 61 3696

website: TranNgocTuyen.Com

Email: tranngoctuyendotcom@gmail.com

CT4 The Pride- Hà Đông
Hotline: 0909 61 3696
TẢI MẶT BẰNG - BẢNG GIÁ - CHÍNH SÁCH
Hotline
0909 61 3696

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại(*):

Dự án quan tâm: